جستجو

نرم افزار حسابداری حامیان نسخه اعتباری

پرداخت درون برنامه ای
این پکیج در دو طرح: صورتی ( تک رایانه و همرا با پشتیبانی آنلاین) نارنجی (تحت شبکه و همراه با پشتیبانی آنلاین) ارائه می شود. در ابتدا این پکیج باید دانلود شده و سپس نصب شود. آنگاه میتوان با پرداخت درون برنامه ای چهار طرح فوق را برای مدت زمان مورد نظر فعال نمود. مدت زمان های قابل استفاده یک ماهه (30روز) و یکساله (365 روز) میباشد. شایان ذکر است که پکیج های اعتباری، دقیقا مانند پکیج های دائمی مرتبط با طرح مربوطه بوده و فقط اعتبار آن مدت دار است.
پکیج اعتباری حامیان یک ایده نوآورانه در صنعت نرم افزارهای حسابداری میباشد. شما میتوانید بدون هیچ هزینه ای، نرم افزار را دانلود و نصب نمایید و سپس از طریق پرداخت درون برنامه ای، اعتبار مدت دار برای استفاده از نرم افزار خریداری کنید. پس از به پایان رسیدن زمان اعتبار، می شود دوباره اعتبار استفاده از  آن را تمدید کرده و یا نرم افزار را تبدیل به پکیج دائمی نمود.
باید توجه شود که دو پکیج از سه پکیج دائمی حسابداری حامیان، به صورت اعتباری عرضه می شود. پکیج مدیریت کسب و کار حامیان تک کاربره و پکیج مدیریت کسب و کار حامیان تک شعبه. مدل اعتباری این پکیج ها هیچ تفاوتی با مدل دائمی نداشته و تمامی امکانات و قابلیت های آنها را دارا می باشد. بنابراین شما میتوانید با کمترین هزینه پکیج مورد نظر خود را پس از نصب با مناسب ترین مبلغ در مدت زمان خریداری شده، استفاده نمایید. در پایان اعتبار در صورت تمایل مدل دائمی را خریداری کنید که در این صورت قفل سخت افزاری آن از شرکت پست شده و کافی است که آن را به رایانه خود متصل  کرده و نرم افزار خود را تبدیل به مدل دائمی نمایید و یا اعتبار خود را با مدت زمان های ذکر شده در سایت  تمدید کنید.
در آخر باید به این نکته اشاره نمایم که اگر نیاز به پشتیبانی نرم افزار دارید، تیم پشتیبانی حامیان همیشه در کنار شما بوده و شما می توانید مستقل از آن که از کدام پکیج نرم افزار حسابداری حامیان استفاده می کنید با پرداخت درون برنامه ای، تیم پشتیبانی آنلاین حامیان را همواره در کنار خود داشته باشید.

توضیحات
پکیج اعتباری حامیان یک ایده نوآورانه در صنعت نرم افزارهای حسابداری میباشد. شما میتوانید بدون هیچ هزینه ای، نرم افزار را دانلود و نصب نمایید و سپس از طریق پرداخت درون برنامه ای، اعتبار مدت دار برای استفاده از نرم افزار خریداری کنید. پس از به پایان رسیدن زمان اعتبار، می شود دوباره اعتبار استفاده از  آن را تمدید کرده و یا نرم افزار را تبدیل به پکیج دائمی نمود.
باید توجه شود که دو پکیج از سه پکیج دائمی حسابداری حامیان، به صورت اعتباری عرضه می شود. پکیج مدیریت کسب و کار حامیان تک کاربره و پکیج مدیریت کسب و کار حامیان تک شعبه. مدل اعتباری این پکیج ها هیچ تفاوتی با مدل دائمی نداشته و تمامی امکانات و قابلیت های آنها را دارا می باشد. بنابراین شما میتوانید با کمترین هزینه پکیج مورد نظر خود را پس از نصب با مناسب ترین مبلغ در مدت زمان خریداری شده، استفاده نمایید. در پایان اعتبار در صورت تمایل مدل دائمی را خریداری کنید که در این صورت قفل سخت افزاری آن از شرکت پست شده و کافی است که آن را به رایانه خود متصل  کرده و نرم افزار خود را تبدیل به مدل دائمی نمایید و یا اعتبار خود را با مدت زمان های ذکر شده در سایت  تمدید کنید.
در آخر باید به این نکته اشاره نمایم که اگر نیاز به پشتیبانی نرم افزار دارید، تیم پشتیبانی حامیان همیشه در کنار شما بوده و شما می توانید مستقل از آن که از کدام پکیج نرم افزار حسابداری حامیان استفاده می کنید با پرداخت درون برنامه ای، تیم پشتیبانی آنلاین حامیان را همواره در کنار خود داشته باشید.