جستجو
تصویر برای دسته  نرم افزار حسابداری حامیان نسخه اعتباری

نرم افزار حسابداری حامیان نسخه اعتباری

زیر مجموعه را انتخاب نمایید

با هزینه کم از نرم افزار حسابداری استفاده نمایید . نرم افزار اعتباری حامیان . مدیریت کسب و کار ، حسابداری ، انبارداری ، صندوق فروشگاهی ، فیش حقوقی

نرم افزار حسابداری حامیان نسخه اعتباری

این پکیج در دو طرح: صورتی ( تک رایانه و همرا با پشتیبانی آنلاین) نارنجی (تحت شبکه و همراه با پشتیبانی آنلاین) ارائه می شود. در ابتدا این پکیج باید دانلود شده و سپس نصب شود. آنگاه میتوان با پرداخت درون برنامه ای چهار طرح فوق را برای مدت زمان مورد نظر فعال نمود. مدت زمان های قابل استفاده یک ماهه (30روز) و یکساله (365 روز) میباشد. شایان ذکر است که پکیج های اعتباری، دقیقا مانند پکیج های دائمی مرتبط با طرح مربوطه بوده و فقط اعتبار آن مدت دار است.
پرداخت درون برنامه ای