جستجو

ماژول کدینگ (نسخه تحت شبکه)

600,000 تومان
ماژول کدینگ
+ -
رایانه
اسناد حسابداری
سال مالی
گردش دفاتر
مانده حساب دفاتر
ترازنامه
گزارش ساز دفاتر
شرح سند حسابداری
کدینگ
کاربران
تغییر رمز عبور
تنظیمات مجوزهای دسترسی
بارگذاری مجوز های دسترسی
تنظیمات کلی سیستم
تنظیمات شعبه و فروشگاه
تنظیمات کاربران
سرفصل های پیش فرض
پشتیبان پایگاه داده
توضیحات
رایانه
اسناد حسابداری
سال مالی
گردش دفاتر
مانده حساب دفاتر
ترازنامه
گزارش ساز دفاتر
شرح سند حسابداری
کدینگ
کاربران
تغییر رمز عبور
تنظیمات مجوزهای دسترسی
بارگذاری مجوز های دسترسی
تنظیمات کلی سیستم
تنظیمات شعبه و فروشگاه
تنظیمات کاربران
سرفصل های پیش فرض
پشتیبان پایگاه داده