جستجو

ماژول ضایعات (نسخه تک رایانه)

400,000 تومان
ماژول ضایعات
+ -
اشخاص
نوع شماره تلفن
واحد ها
کالا
لیست قیمت
شرکا
شعبه و فروشگاه
رایانه
اسناد حسابداری
عملیات مالی
سال مالی
گردش دفاتر
مانده حساب دفاتر
ترازنامه
سند ضایعات
سند کاهش وزن طبیعی
بازبینی ضایعات و کاهش وزن
گزارش سود و زیان شرکا
کاربران
تغییر رمز عبور
تنظیمات مجوزهای دسترسی
بارگذاری مجوز های دسترسی
تنظیمات کلی سیستم
تنظیمات شعبه و فروشگاه
تنظیمات کاربران
پشتیبان پایگاه داده
توضیحات
اشخاص
نوع شماره تلفن
واحد ها
کالا
لیست قیمت
شرکا
شعبه و فروشگاه
رایانه
اسناد حسابداری
عملیات مالی
سال مالی
گردش دفاتر
مانده حساب دفاتر
ترازنامه
سند ضایعات
سند کاهش وزن طبیعی
بازبینی ضایعات و کاهش وزن
گزارش سود و زیان شرکا
کاربران
تغییر رمز عبور
تنظیمات مجوزهای دسترسی
بارگذاری مجوز های دسترسی
تنظیمات کلی سیستم
تنظیمات شعبه و فروشگاه
تنظیمات کاربران
پشتیبان پایگاه داده