جستجو

ماژول صندوق فروشگاهی (نسخه تک رایانه)

400,000 تومان
ماژول صندوق فروشگاهی
+ -
صندوق فروشگاهی
ریست کردن شماره فیش
بازبینی فاکتور
اشخاص
نوع شماره تلفن
واحد ها
کالا
خدمات
لیست قیمت
شعبه و فروشگاه
مشتری
رایانه
سال مالی
کاربران
تغییر رمز عبور
تنظیمات مجوزهای دسترسی
بارگذاری مجوز های دسترسی
تنظیمات کلی سیستم
تنظیمات شعبه و فروشگاه
تنظیمات کاربران
تنظیمات چاپ صندوق فروشگاهی
پشتیبان پایگاه داده
توضیحات
صندوق فروشگاهی
ریست کردن شماره فیش
بازبینی فاکتور
اشخاص
نوع شماره تلفن
واحد ها
کالا
خدمات
لیست قیمت
شعبه و فروشگاه
مشتری
رایانه
سال مالی
کاربران
تغییر رمز عبور
تنظیمات مجوزهای دسترسی
بارگذاری مجوز های دسترسی
تنظیمات کلی سیستم
تنظیمات شعبه و فروشگاه
تنظیمات کاربران
تنظیمات چاپ صندوق فروشگاهی
پشتیبان پایگاه داده