جستجو

ماژول تولید (نسخه تحت شبکه)

600,000 تومان
ماژول تولید
+ -
اشخاص
نوع شماره تلفن
واحد ها
کالا
خدمات
لیست قیمت
شرکا
شعبه و فروشگاه
رایانه
اسناد حسابداری
عملیات مالی
سال مالی
گردش دفاتر
مانده حساب دفاتر
ترازنامه
فرمول های تولید
اسناد تولید کالا
گزارش سود و زیان شرکا
کاربران
تغییر رمز عبور
تنظیمات مجوزهای دسترسی
بارگذاری مجوز های دسترسی
تنظیمات کلی سیستم
تنظیمات شعبه و فروشگاه
تنظیمات کاربران
پشتیبان پایگاه داده
توضیحات
اشخاص
نوع شماره تلفن
واحد ها
کالا
خدمات
لیست قیمت
شرکا
شعبه و فروشگاه
رایانه
اسناد حسابداری
عملیات مالی
سال مالی
گردش دفاتر
مانده حساب دفاتر
ترازنامه
فرمول های تولید
اسناد تولید کالا
گزارش سود و زیان شرکا
کاربران
تغییر رمز عبور
تنظیمات مجوزهای دسترسی
بارگذاری مجوز های دسترسی
تنظیمات کلی سیستم
تنظیمات شعبه و فروشگاه
تنظیمات کاربران
پشتیبان پایگاه داده