جستجو

ماژول انبارداری (نسخه تحت شبکه)

600,000 تومان
ماژول انبارداری
+ -
اشخاص
نوع شماره تلفن
واحد ها
کالا
شعبه و فروشگاه
رایانه
انبار
سال مالی
حواله ورود کالا
حواله خروج کالا
حواله مرجوع ورود کالا
حواله مرجوع خروجی کالا
حواله جابجایی کالا
موجودی اولیه انبار
موجودی انبار
کاردکس تعدادی
بازبینی حواله ها
لینک حواله فاکتور
کاربران
تغییر رمز عبور
تنظیمات مجوزهای دسترسی
بارگذاری مجوز های دسترسی
تنظیمات شعبه و فروشگاه
تنظیمات کاربران
پشتیبان پایگاه داده
توضیحات
اشخاص
نوع شماره تلفن
واحد ها
کالا
شعبه و فروشگاه
رایانه
انبار
سال مالی
حواله ورود کالا
حواله خروج کالا
حواله مرجوع ورود کالا
حواله مرجوع خروجی کالا
حواله جابجایی کالا
موجودی اولیه انبار
موجودی انبار
کاردکس تعدادی
بازبینی حواله ها
لینک حواله فاکتور
کاربران
تغییر رمز عبور
تنظیمات مجوزهای دسترسی
بارگذاری مجوز های دسترسی
تنظیمات شعبه و فروشگاه
تنظیمات کاربران
پشتیبان پایگاه داده