جستجو
تصویر برای دسته  طرح های اعتباری نرم افزار حسابداری حامیان

طرح های اعتباری نرم افزار حسابداری حامیان

زیر مجموعه را انتخاب نمایید

این پکیج در دو طرح صورتی( تک رایانه-همرا با پشتیبانی آنلاین) و نارنجی (تحت شبکه-همراه با پشتیبانی آنلاین) ارائه می شود.
در ابتدا این پکیج باید دانلود شده و سپس نصب شود. آنگاه میتوان با پرداخت درون برنامه ای دو طرح فوق را برای ۳۰ یا ۳۶۰ روز فعال نمایید.
شایان ذکر است که پکیج های اعتباری، دقیقا مانند پکیج های دائمی مرتبط با طرح مربوطه بوده و فقط اعتبار آن مدت دار است.

طرح صورتی 30 روزه ( کد 1130 )

طرح 30 روزه نسخه تک رایانه همراه با پشتیبانی آنلاین
25,000 تومان

طرح نارنجی 30 روزه ( کد 2130 )

طرح 30 روزه نسخه تحت شبکه همراه با پشتیبانی آنلاین
50,000 تومان

طرح صورتی 365 روزه ( کد 11365 )

طرح 365 روزه نسخه تک رایانه همراه با پشتیبانی آنلاین
250,000 تومان

طرح نارنجی 365 روزه ( کد 21365 )

طرح 365 روزه نسخه تحت شبکه همراه با پشتیبانی آنلاین
500,000 تومان